09122497424 | 09109204192

درباره ما

درباره ما:

مدرسه پارگلایدر چمروش از جمله مدارس فعال در زمینه آموزش پاراگلایدر و پاراموتور در ایران است که با هدف آموزش ورزشهای هوایی بویژه آموزش پاراگلایدر و ارتقا سطح این ورزش در کشور ایجاد گردیده و تمامی علاقه مندان به یادگیری پاراگلایدر می توانند پس از تست وآموزش توسط مربیان این مدرسه گواهینامه انجمن ورزشهای هوایی و گواهینامه بین المللی در سطح پروازیشان دریافت نمایند ( FAI – APPI )

در باب نام چمروش

چمروش در ایران باستان ، مرغی غول آسا است که دشمنانی را که سودای گزند به ایران را دارند، نابود می کند چمروش را به صورت موجودی توصیف کرده اند که دارای سـر و بالهـایـی همانند عقاب و بدن او، همچون سگ می باشد، گفته می شود که این پرنده بر روی زمین ،زیر درخت سومـا (همـان هـوم) سکـونـت دارد کـه ایـن محـل همان جایی است که سیمرغ نیز شب ها را در آن به سر می برد

مدیر باشگاه ،مهرداد شیخی

Instructors مربیان

مهرداد شیخی
مربی پرواز

Instructor-Manager

مدارک اخذشده

مربی پرواز با پاراگلایدر سوابق : مربی شنا داور شنا داور پینت بال

حمید هراثی
مربی پرواز

Instructor

مربی پرواز با پاراگلایدر سوابق : مربی شنا داور شنا داور پینت بال


مربی پرواز

Instructor

مدارک اخذشده

مربی پرواز با پاراگلایدر